دستگاه التراسونیک نیمه اتوماتیک تشخیص عیوب داخلی ریل | آریا صنعت آفاق

دستگاه التراسونیک نیمه اتوماتیک تشخیص عیوب داخلی ریل

۱۳ تیر ۱۳۹۰

از دستگاه تست آلتراسونیک ۸ کاناله ریل و جوش GCT-8جهت بررسی عیوب داخلی ریل و جوش استفاده می شود.
این دستگاه نمایش A-scan و B-scan طول ریل را نشان می دهد. مزیت های اصلی استفاده از این دستگاه عبارتند از:

۸ کانال تست التراسونیک

۷ کانال تست اتوماتیک ریل

یک کانال تست دستی جوش

نمایش A-scan

نمایش B-scan

ثبت اطلاعات در USB

مجهز به سیستم GPS

کار با کوپلانت ساده (آب)

اپراتوری ساده و کارایی بالا

 

 

این دستگاه از ۷ پراب برای تست ریل استفاده می دکند. هم چنین پراب ۸ ام این دستگاه برای تست عمومی قطعات و نیز تست جوش از نقاط دیگر تعبیه شده است. مشخصات این پراب ها در جدول زیر آمده است.

 

پراب چیدمان بخش تست شده ریل
A,B ۷۰˚, ۷۰˚

(۲۰˚ angled)

گوشه های بیرونی و درونی تاج ریل
C,D ۷۰˚, ۷۰˚

(straight)

درون قارچ ریل، پایین قارچ و بالای جان ریل تا ۱۰ سانتیمتر بالای محل سوراخ پیچ ها
E,F ۳۷˚, ۳۷˚

(straight)

جان ریل، محدوده بالا و پایین سوراخ پیچ، قسمت مثلثی شکل پاشنه ریل
G ۰˚

(straight)

عیوب مسطح جان ریل، عیوب موجود در کف پاشنه ریل
H General Port کالیبره کردن، تست دستی، تست عمومی

 

 

برخی از مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی این شرکت به شرح زیر می باشد.

Frequency : 2 MHz

PRR : 300 Hz

Distance Range : 250±۵mm

Sensitivity :  > 46dB

Vertical Linear Error : < 5% FSH

Gain Range : 0–۸۰ dB

Attenuation Error: < 1dB/12dB

Attenuation Gain Error : <4dB

Battery Capacity : 4000 mAh

Power : 9 W

Voltage : 24 VDC

Battry Working Hours : 12 to 18 h

Tank size : 20 L

Wight : 28 kg

Size (L×W×H) : 85cm×۳۵cm×۷۵cm

 

این دستگاه تا کنون ۲ مرتبه و نیز در ایستگاه پرندک – رودشور در حضور کارشناسان خط راه آهن ایران به صورت میدانی تست شده و عملکرد آن مورد تایید اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه و نحوه فروش، راه اندازی، تست، آموزش و غیره با شرکت مکرر تماس حاصل فرمایید.

ارسال یاداشت