تصاویری از انجام تست التراسونیک | آریا صنعت آفاق

تصاویری از انجام تست التراسونیک

۱۳ تیر ۱۳۹۰

بازرسی جوش به روش التراسونیک

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

بازرسی جوش به روش التراسونیک

ارسال یاداشت