پالایشگاه خانگیران خراسان رضوی ( مشهد ) | آریا صنعت آفاق

پالایشگاه خانگیران خراسان رضوی ( مشهد )

۱۶ تیر ۱۳۹۰

بازرسی و آزمایش های غیر مخرب فلنج های ۲۴ اینچی ریختگی پالایشگاه خانگیران خراسان رضوی ( مشهد )

ارسال یاداشت