مخازن ذخيره وتحت فشار شركت اوجان شيمي  | آریا صنعت آفاق

مخازن ذخیره وتحت فشار شرکت اوجان شیمی

۱۶ تیر ۱۳۹۰

انجام تستهای غیر مخرب جوش هیدرواستاتیک , وکیوم تست بر مخازن ذخیره وتحت فشار شرکت اوجان شیمی

ارسال یاداشت