شركت ماشين سازي ياقوت تبريز | آریا صنعت آفاق

شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز

۳۰ آبان ۱۳۹۱

اجرای نظارت و بازرسی جوش

تهیه دستورالعمل جوشکاری برای تمامی فرایندهای کارخانه

آموزش بازرسی جوش برای مسئولین کنترل کیفی

ارسال یاداشت