ساخت بوژی قطار باربری y45 | آریا صنعت آفاق

ساخت بوژی قطار باربری y45

۲۶ فروردین ۱۳۹۵

شرکت اریا صنعت افاق به مدیریت و سرپرستی مرتضی عزیزی تعداد ۶۰ عدد بوژی باربری y45 برای اولین بار در ایران ساخته شده و توسط شرکت اروین تبریز به راه آهن تحویل داده شد و در مرحله دوم نیز ۴۰ عدد بوژی ساخته شد و تحویل شرکت اروین گردید

ارسال یاداشت