تست وازمایش و تاییدیه سازه های فلزی ساختمان نظام مهندسی | آریا صنعت آفاق

تست وازمایش و تاییدیه سازه های فلزی ساختمان نظام مهندسی

۲۶ فروردین ۱۳۹۵

تست سازه های فلزی ساختمان در اسرع وقت با قیمت مناسب توسط کارشناسان جوش و با تاییدیه نظام مهندسی. مهندس مرتضی عزیزی ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۵۸

ارسال یاداشت