اجاره دستگاه های جوش co2 گام الکتریک | آریا صنعت آفاق

اجاره دستگاه های جوش co2 گام الکتریک

۲۶ فروردین ۱۳۹۵

جهت حمایت از تولید؛ در شرایط اقتصادی کنونی کشور

تعداد ۱۰ دستگاه جوش co2 همراه تمامی تجهیزات و متعلقات بصورت ماهانه مبلغ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه جوش برق رکتی فایر  به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تومان

به شرکتها و اشخاص اجاره داده می شود همچنین ماهانه اجاره داده می شود

جهت هماهنگی تماس بگیرید

عزیزی۰۹۱۴۴۸۱۱۵۵۸

ارسال یاداشت