خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

مسیر رو به رشد صنایع و سازمانهای بزرگ ایران و افزایش نیاز به نیروی متخصص در زمینه‌ی خدمات بازرسی فنی از یک سو و تغییرات سریع تکنولوژیکی در صنایع نفت پتروشیمی از سوی دیگر باعث گردیده، عمده‌ی سازمانها به دنبال آموزش‌هایی باشند که علاوه بر انتقال مفاهیم تئوری بتواند مفاهیم را به صورت کاربردی در اختیار پرسنل آن مراکز قرار دهد. این شرکت جهت نیل به این اهداف، اقدام به طرح ریزی و برگزاری دوره‌های وسیعی در زمینه‌ی بازرسی، مهندسی  جوش و تست های غیر مخرب زیر نظر متخصصین انجمن تست های غیر مخرب آمریکا(ASNT) و مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران((IWRES نموده است.

آموزش دوره های طراحی و مهندس جوش

 • اصول و مبانی محاسبه و طراحی برش
 • عیوب جوش و علل پیدایش آن
 • آموزش تهیه و تدوین PQR)) و( WPS )
 • خوردگی و راههای پیشگیری آن

آموزش بازرسی جوش

 • آموزش بازرسی جوش چشمی
 • آموزش بازرسی جوش آلتراسونیک
 • آموزش بازرسی جوش ذرات مغناطیسی
 • آموزش بازرسی جوش با مایعات نافذ
 • آموزش تفسیر فیلم های رادیوگرافی
 • آموزش بازرسی جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد ( API 1104)

آموزش جوشکاران

 • آموزش جوشکاران در محل شرکت های صنعتی جهت آزمون وصدور گواهینامه بین المللی جوشکاری بر اساس استاندارد (EN 287)

آموزش زبان تخصصی و فنی

 • دوره های زبان تخصصی رشته های فنی شامل ( درک مطلب – ترجمه – مکالمه )
 • ویژه داوطلبان اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل یا شغل
 • برگزاری کلاسهای ویژه برای شرکت ها در محل ، جهت رفاه پرسنل شرکت کننده

آموزش نرم افزار های تخصصی

 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته Solid works
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته Mechanical Desktop
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته  CATIA
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته  MSC-Super Forge
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته  MS-Project
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته  Power Mill
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته  PDMS
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته   ۳D SMART
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته   PV Elite
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته   ASPEN B- Jac
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته   CAESER
 • آموزش سطوح مقدماتی و پیشرفته   SMART Plant

  خانهخدمات سوالاتتماسارتباط